Kanjertraining 
 
 

Kanjertraining op Basisschool Floriant
                    

De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school.

Het team is getraind in het geven van de Kanjertraining in de klas. De Kanjertraining is gericht op het creŽren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen
daarin speelt.

 

Training in alle groepen
Het welbevinden van onze leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden wij als team heel erg belangrijk. De Kanjertraining kan daaraan een extra bijdrage leveren. Daarom geven wij de training in alle groepen op onze school.

Het doel van de training komt in het kort erop neer dat je op een goede manier met jezelf leert omgaan en met een ander.


Thema's

Elke week zal er een kanjerles op het rooster staan van ongeveer een half uur. In de verschillende groepen zijn de onderstaande thema's aangepast op de leeftijdsgroep:

∑       Jezelf voorstellen
∑       Iets aardigs zeggen
∑       Weet jij hoe jij je voelt?
∑       Kun jij nee zeggen?
∑       Luisteren en vertellen
-       De kunst van het luisteren en vertellen
-       De kunst van het samenvatten
-       De kunst van het vragen stellen
-       De kunst van het antwoord geven
∑       Luisteren en samenwerken
∑       Vriendschap
∑       Je mening vertellen
 

 
Kanjernieuws

In het Florikrantje zullen we met regelmaat "Kanjernieuws" plaatsen, indien u meer informatie wil over de training kunt u terecht bij de groepsleerkrachten. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Kanjerinstituut www.kanjertraining.nl .

 
 

 
Facebook