leerling aanmelden
virtuele
rondleiding
 
Welkom bij onze school

Op Basisschool Floriant zijn kennisontwikkeling, welbevinden en verbinding onze kernwaarden. Samen vormen deze kernwaarden de basis voor ons onderwijs.

Basisschool Floriant is een katholieke school waar verbinding centraal staat. We zien onze school als een ontmoetingsplek waar kinderen, ouders, leerkrachten en buurtgenoten samenwerken aan de ontwikkeling van onze kinderen.

We streven naar een goede kennisbasis door veel aandacht te besteden aan de kernvakken taal, rekenen en lezen. In het kader van Passend onderwijs geven we kinderen een kans op onze school en streven we naar een goede basis voor alle kinderen, passend bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. We geloven in een brede aanpak waarbij we niet alleen focussen op kennis, maar ook op sociale en fysieke groei. De kinderen krijgen een complete leerervaring. Door naast de aandacht voor de kernvakken voldoende aandacht te besteden aan creatieve en sociale vorming, zelfstandigheid, respect voor elkaar en samenwerken ondersteunen we de kinderen bij het opgroeien tot verantwoordelijke wereldburgers.

Iedereen uniek samen sterk!

Deze krachtige zin vat onze visie perfect samen. Wij geloven in de kracht van samenwerking en waarderen ieders kwaliteiten. Onze school is dé plek waar de buurt en betrokken ouders samenkomen om te bouwen aan een goede toekomst. Bij ons gaan leren en ‘je goed voelen’ hand in hand. We hechten veel waarde aan het welbevinden van iedereen, omdat we weten dat dit de sleutel is tot groei, ontwikkeling en succes.
 
schoolgids
schoolkalender
ons team
schooltijden
leerlingenzorg
onze school
or, mr & gmr
verlof
opvang
downloads